Międzynarodowy Komitet Doradczy

Doradcy zagraniczni:

(w kolejności alfabetycznej)

Prof. Damir Bosnar, Chorwacja
Uniwersytet w Zagrzebiu
Wydział Fizyki

Prof. Catalina Curceanu, Włochy
(LNF, INFN, Frascati, Włochy)
Laureatka, Nagrody Emmy Noether 2017, Europejskiego Towarzystwa Fizyki
Laureatka Fundacji Templeton 2015
Koordynator włosko-austryjackiej podgrupy zespołu badawczego J-PET

Prof. Igor Kadenko, Ukraina
(Kijowski Uniwersytet Narodowy)
Kierownik Zakładu Fizyki Jądrowej
Dyrektor Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Nuklearnego Ukrainy

Prof. Joel Karp, USA
(Department of Radiology, University of Pennsylvania, United States)
http://explorer.ucdavis.edu/ http://explorer.ucdavis.edu/our-team/
Jeden z liderów EXPLORER największego obecnie projektu PET
mającego na celu budowę tomografu PET do badania całego ciała
jednocześnie

Prof. Craig Levin, USA
Stanford University
Departments of Radiology, and by courtesy, Physics, Electrical Engineering, and Bioengineering
Director, Molecular Imaging Instrumentation Laboratory (MIIL)
Director, Stanford Molecular Imaging Scholars (SMIS) Program
Co-Director, Stanford Center for Innovation in In-Vivo Imaging (SCI3)
Faculty, Molecular Imaging Program at Stanford (MIPS)
Faculty, Division of Nuclear Medicine
Stanford University School of Medicine

Prof. Katia Parodi, Niemcy
Uniwersytet Ludwika Maksymiliana w Monachium
Prezydent Niemieckiego Towarzystwa Fizyki Medycznej
http://www.dgmp.de/de-DE/7/vorstand

Prof. Stefaan Vanderberghe, Belgia
(Lider Medical Imaging and Signal Processing, Ghent University, Belgia)
Współkoordynator Innovative Imaging and Therapy Consortium of Ghent
University and its hospital (Imitghent.be)
http://www.molecubes.com/

 

Doradcy Krajowi:

(w kolejności alfabetycznej)

Prof. Bożena Jasińska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Zakład Metod Jądrowych
Koordynator lubelskiej podgrupy zespołu badawczego J-PET

Prof. Jerzy Jastrzębski
(Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytetu Warszawskiego)
Inicjator budowy ośrodka produkcji radiofarmaceutyków PET w Warszawie
Koordynator Warszawskiego Konsorcjum Współpracy PET
http://www.old.slcj.uw.edu.pl/pet/petuw-pl.htm

Prof. Paweł Olko
(Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk)
Założyciel i pierwszy dyrektor Centrum Terapii Hadronowej w Polsce
http://www.eurados.org/-/media/Files/Eurados/CV/CV_EURADOS_Olko_20170329.pdf?la=en&hash=51ED0F777F5C2FE90F81AF44814125732A62C6D2

Prof. Beata Sas-Korczyńska
(Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, oddział w Krakowie)
Kierownik Kliniki Onkologii
http://www.onkologia.krakow.pl/index.php?curpg=cook257

Prof. Wojciech Wiślicki
Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Kierownik Centrum Informatycznego Świerk
Koordynator warszawskiej podgrupy zespołu badawczego J-PET