TECHNOLOGIA J-PET

Umożliwia budowę lekkich,  przenośnych i modularnych tomografów do Pozytonowej Emisyjnej Tomografii (PET).

 

TECHNOLOGIA J-PET jest unikalna w skali świata.
Główną nowością tomografów J-PET w stosunku do wszystkich obecnie produkowanych, a także w stosunku do tomografów PET rozwijanych w laboratoriach naukowych na świecie, będzie zastosowanie tanich scyntylatorów plastikowych (zamiast obecnie stosowanych drogich kryształów) jako detektorów promieniowania emitowanego z radio-farmaceutyków podawanych pacjentowi.

 

Technologia J-PET oparta jest o nowatorskie rozwiązania w dziedzinie detekcji promieniowania jądrowego, elektroniki cyfrowej, rekonstrukcji miejsc i czasu interakcji promieniowania. Rozwiązania te zostały wynalezione i przetestowane na Uniwersytecie Jagiellońskim w zespole badawczym Jagielloński-PET ( http://koza.if.uj.edu.pl/pet )

Wynalazki na których bazuje technologia J-PET są przedmiotem kilkunastu międzynarodowych zgłoszeń patentowych (http://koza.if.uj.edu.pl/patents/) i ponad 60 artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (http://koza.if.uj.edu.pl/publications/pet).

 

Tomografy w technologii J-PET będą wyróżniać następujące cechy:

  1.  kilkukrotnie zwiększone pole obrazowania,
  2.  diagnozowanie całego ciała z kilkukrotnie mniejszą dawką radio-farmaceutyku,
  3.  możliwość dostosowywania komory diagnostycznej do rozmiarów pacjenta,
  4.  przenośność i możliwość zaadoptowania do istniejących w szpitalach tomografów CT i MR